Wat te bieden: Bijdrage aan curriculumontwikkeling (lesinhoud)