De regio als leslokaal

hoe zetten we techniek op de kaart?

Waarom een Tech@map?
Onze regio is een pracht regio met veel ruimte, ondernemende mensen, succesvolle bedrijven en goede scholen. Onze kracht moeten we (h)erkennen aan onszelf en anderen: Laten zien dat we uniek zijn in de verbinding die we met elkaar aangaan om daarmee groei voor de regio te faciliteren.

Hoe doen we dat?
We realiseren een duurzaam netwerk dat verantwoordelijk is voor het creëren en onderhouden van een educatief leerlandschap vanuit onze visie: de regio als leslokaal. 

Alle relevante bedrijven, maatschappelijke organisaties en de (bedrijfs) scholen die vraag en aanbod hebben voor het techniekonderwijs maken we zichtbaar maken op de Tech@map met hun unieke propositie. Op basis van nut en noodzaak vanuit de eigen organisatie wordt vraag en aanbod geformuleerd waardoor het structureel en daarmee toekomstbestendig wordt.

De Tech@map faciliteert de gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle stakeholders voor het delen van menskracht en onderwijsmiddelen. We maken het economisch bestendig door een actieve bijdrage te realiseren van nonprofit organisaties. Door de gemeenschappelijke opdracht gaan we het Techniekonderwijs innoveren. De Tech@map maakt onderdeel uit van OpKop en draagt daarmee bij het zichtbaar maken van alle kansen in de regio!

Techniek op de kaart:

  • Geen resultaten die voldoen aan de geselecteerde filters. Alle filters opnieuw instellen